TON Projectstoffering verbindt zich aan Alzheimer Nederland

In 2010 ben ik met de ziekte Alzheimer in aanraking gekomen. Bij mijn moeder werd deze ziekte geconstateerd. Op onze zoektocht naar wat ons te wachten stond kwam ik in contact met Alzheimer Café Eindhoven. In tegenstelling tot wat de naam aangeeft heeft het niets te maken met een café. De enige overeenkomst is dat het een trefpunt is. Een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Elke 3e dinsdag van de maand is hier een gelegenheid om mensen te ontmoeten die op welke manier dan ook met Alzheimer te maken hebben. 

In 2011 werd ook de ziekte geconstateerd bij mijn schoonmoeder. Vanaf dat  moment heb ik samen met mijn vader veelvuldig het café bezocht. Simpele vragen als zijn er medicijnen voor de ziekte, hoe ga ik om met de vergeetachtigheid, wat als thuis wonen niet meer gaat en heel veel andere vragen werden daar beantwoord. Maar vooral de wetenschap dat je niet de enige bent die worstelt hoe om te gaan met Alzheimer. Alzheimer heeft de patiënt namelijk niet alleen, iedereen in het gezin moet leren leven en omgaan met de ziekte. En dat is zeker niet altijd makkelijk.

Op het einde van iedere avond wordt een bloemetje uitgereikt aan iemand die deze week de steun het hardst nodig heeft, echter staat dat bloemetje symbool voor iedereen die met Alzheimer geconfronteerd wordt, gewoon om er weer even tegen aan te kunnen. In 2012 overleed mijn schoonmoeder en in 2014 overleed ook mijn moeder aan de gevolgen van deze ziekte. Vanaf 2014 heb ik op eigen titel iedere week dit bloemetje gefinancierd uit dankbaarheid voor de steun die wij bij Alzheimer Café Eindhoven hebben mogen ondervinden. Vanaf 2019 ga ik daar mee stoppen……Maar TON Projectstoffering neemt het stokje over!!!

Jaarlijks doen wij in januari een donatie en verbinden wij ons aan Alzheimer Nederland met name Alzheimer Café Eindhoven. Dit om onze betrokkenheid te tonen en bij te dragen aan de steun voor een ieder die met Alzheimer in aanraking komt. En onze moeders nooit te vergeten.

Ton en Marianne Gijsberts.
Namens het hele team van TON Projectstoffering

www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-eindhoven